Redovisning

Vi kan hjälpa till att färdigställa företagets årsredovisning och deklaration. Årsredovisningen är ett av företagets viktigaste dokument. Vi lägger stor vikt vid hög kvalitet!
Företaget som själv upprättar bokföring kan också få råd och stöd från oss med upplägg i det löpande arbetet med redovisningen. Vi kan hjälpa er att upprätta bolagets löpande bokföring samt lönehanteringen och hanteringen av skatter och avgifter. Vi arbetar med timpris men kan erbjuda fast pris.

I redovisningsarbetet kan vi hjälpa Er med:

  • löpande bokföring
  • bokslut
  • årsredovisning
  • deklarationer
Vill du veta mer vad vi kan göra för dig, kontakta oss!