Välkommen till Ekonomigruppen AB

Ekonomigruppen är en väletablerad revisionsbyrå på Söder i Stockholm. Företaget har varit verksamt sedan 1970 och har idag fyra medarbetare.

Revision

Revision är vår kärnverksamhet. Vi utför revision i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi följer ISA. International Standards on Auditing. 

Läs mer

Redovisning

Vi kan hjälpa till att färdigställa företagets årsredovisning och deklaration. Årsredovisningen är ett av företagets viktigaste dokument. Vi lägger stor vikt vid hög kvalitet!

Läs mer

Rådgivning

Företagaren har ofta behov av att löpande få diskutera sina idéer, sin utveckling och sina problem, då ställer vi gärna upp som diskussionspartner.

Läs mer