Om Ekonomigruppen AB

Våra kunder består huvudsakligen av ägarledda företag, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Det är mindre och medelstora företag spridda över de flesta branscher.

Många års erfarenhet har givit oss värdefulla kontakter inom affärs- och skattejuridik, försäkrings- och pensionsstiftelselösningar.

Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss!

Behandling av personuppgifter

KVALIFICERADE REVISORER
Medlemmar i FAR